Pas je voer aan in functie van de marktomstandigheden

Het is een open deur intrappen om te stellen dat we sinds decennia enorme stappen hebben vooruit gemaakt inzake technische resultaten. Dat komt enerzijds door de genetische eigenschappen van het dier, door geperfectioneerde huisvestingssystemen en algemene kennis om het gedrag van het dier zo optimaal te sturen. Maar vooral ook door het optimaliseren van het voer om zoveel mogelijk genetisch potentieel te benutten inzake groeisnelheid en voederconversie.
Voeding

Welke voeroplossing u moet gebruiken hangt dan ook af van een aantal factoren zoals genetica, aflevergewicht enzovoort. Wij lijsten de parameters even voor u op:

  1. Voerprijs

  2. Opbrengstprijs levende kippen

  3. Gewenste aflevergewichten

  4. Slachtkwaliteit

  5. Risicofactoren

1. Voerprijs

Als een van de meest belangrijke parameter is er uiteraard de voerprijs. Wat is de impact van een iets duurder of goedkoper voer en het daaraan te verwachten technisch resultaat?

2. Opbrengstprijs levende kippen

De opbrengstprijs is evenzeer een belangrijke factor. Welk voer kan het best worden ingezet bij bijvoorbeeld lage of zelfs verlieslatende opbrengstprijzen?

3. Gewenste aflevergewichten

Aflevergewichten dienen meer en meer te worden afgestemd aan de behoeften van de slachterij. Welk voer is het meest performant bij het mesten van bv lichtere kuikens?

4. Slachtkwaliteit

Afkeuringen aan de slachtlijn is iets waar we allen bedachtzaam moeten voor zijn. Welk zijn uw ervaringen, waar loopt u tegenaan bij u huidige afnemer ?

5. Risicofactoren

Risicofactoren zoals er zijn ziekte insleep, strooiselkwaliteit enz.. dienen eveneens kritisch bekeken en geanalyseerd te worden.

Afhankelijk van deze parameters passen wij bij Spoormans onze voerconcepten aan op uw behoeften en kan u opteren voor de Performax, de Optimax, de Optimax (veilig) of de Optigrow lijn die elk op zich een andere focus hebben.

Bij de Performax voerlijn bijvoorbeeld ligt de focus op het benutten van het genetisch potentieel met aandacht voor groeisnelheid en de daaraan gerelateerde voederconversie, die ook continu wordt geoptimaliseerd. Deze resultaten worden door onze nutritionisten voortdurend gemonitord en het is dan ook een fijne balans tussen het uiterste uit het dier te halen zonder de nadelige effecten hiervan te vergeten.

Elk van deze voerconcepten staat voor een meer gerichte (voer)oplossing op maat van het bedrijf. Uiteraard is het mogelijk in de verschillende voerfasen voeders uit verschillende concepten te mixen.

Bij Spoormans hebben we een tool (rekenblad) ontwikkeld die in functie van uw bedrijfsanalyse het meest optimaal voerconcept berekend op maat van uw bedrijf.

Vraag ernaar bij uw technisch commercieel verantwoordelijke die met plezier met u samen zoekt naar de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf.

Willem Spoormans BV
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (België)
BTW BE 0413.022.238
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
info@spoormans.com

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta